Teatre Principal

Preus i normativa pel lloguer del Teatre Principal d’Arenys de Mar

 • Cal tenir en compte el següent:
  • El lloguer de la sala no pot ser inferior a 4 hores, el preu del lloguer dependrà de les hores d’ús dels espais. Un cop realitzat al lloguer de sala, si s’ha superat les hores establertes anteriorment, el pressupost pot ser modificat. El pressupost no serà mai definitu fins un cop finalitzada l’activitat.
  • Les hores de muntatge també es contabilitzan segons les necessitats de l’us teatre. És obligatori demanar les necessitats que requereix el lloguer del teatre amb antel·lació, (espais, il·luminació, so, projeccions, linoleum, tarimes, etc). El responsables tècnics del teatre són els encarregats de contabilitzar les hores de muntatge que s’hauran d’incrementar per dur a terme l’esdeveniment (aquesta informació es donarà a coneixer sempre abans del lloguer de la sala).
  • Al preu inclou dos tècnics, no inclou el personal de sala que es contabiliza a part segons la magnitud de l’esdeveniment que es porti a terme, és obligatori un cap de sala i un acomodador (Aquest té un preu de 15€/h cadascún). Si es dòna el cas que només es necessari un tecnic, un d’ells passarà a ser cap de sala (dins del mateix preu/ hora).
  • Tots els lloguers on hi ha preu d’entrada s’incrementarà un 20% el preu per hora. En aquest cas si és necessita un taquiller per la venda d’entrades, el seu preu serà de 15€/ hora.
  • Si hi ha venda d’entrades i es vol un taquillatge, el preu per telonari serà de 25€.
 • El preu per hora de lloguer del teatre pot variar, depèn del tipus d’empresa o entitat:
  • Entitats inscrites al Registre Municipal d’entitats: 31€/hora.
  • Altres entitats i associacions sense ànim de lucre: 47€/hora.
  • Lloguer privat: 850€ al dia tot inclòs.

Per fer la sol·licitud del lloguer del teatre, cal omplir aquest formulari i enviar-lo al correu info@teatreprincipal.cat

Normativa d’us el teatre

 1. El sol·licitant està obligat a fer un bon ús dels espais, dels equipaments i dels materials cedits, com també de tot l’equipament del Teatre Principal.
 2. El sol·licitant es farà càrrec de la neteja dels espais utilitzats un cop finalitzada l’activitat, com també de la recollida del material utilitzat (cadires, taules,etc…).
 3. La persona, entitat o empresa que utilitzi un espai o un equipament del Teatre Principal es farà càrrec de qualsevol desperfecte que la seva activitat pugui haver originat, i en respondrà econòmicament.
 1. No està permesa la reproducció total o parcial de cap vídeo o dvd si no es tenen els drets de projecció pública. L’entitat organitzadora es farà càrrec de les despeses derivades de la Societat General d’Autors i Editors.
 2. Per a qualsevol activitat complementària que el sol·licitant desitgi realitzar durant el període de cessió i que no hagi estat especificada anteriorment, s’haurà de demanar autorització expressa als responsables del Teatre Principal.
 3. Recordem que el Teatre Principal és un espai sense fum.
 4. A tot el recinte no s’hi pot entrar menjar ni begudes o altres objectes que puguin malmetre el mobiliari, la decoració o que impedeixin o dificul@n la comoditat dels altres usuaris.
 5. No és permesa l’entrada d’animals a la instal·lació, a excepció dels gossos guia dels invidents.
 6. Respectar les decisions del personal del teatre, el qual podrà decidir, en tot moment, les pautes de comportament a seguir en cada ocasió.
 7. Cal respectar les senyalitzacions dels accessos restringits de l’espai.
 8. En cap cas se superarà l’aforament màxim de la sala, que és de 274.
 9. No es podran afegir cadires a l’aforament ni haver-hi persones dretes a la sala mentre es porta a terme l’acte. En el cas de festivals o actes de nombrosa participació en l’escenari, l’usuari es fa responsable dels actuants, reservant-los un seient o bé mantenint-los a les sales d’assaig.
 10. No es pot fer fotografies ni enregistraments d’imatge i so, en cap suport, sigui mecànic, digital o d’altres, sense l’autorització de la companyia.
 11. Tot el material del Teatre Principal (il·luminació, so, projecció d’imatge, maquinària i d’altres) serà manipulat únicament pels tècnics del teatre.
 12. L’usuari es compromet a no alterar l’ordre, guardar el degut respecte a les persones i fer cas de les advertències i condicions que el personal del Teatre Principal indiqui en cada cas.
 13. No es pot penjar cap cartell ni cap element decoratiu o publicitari a les parets, columnes o vidres del recinte, sigui a l’interior o a l’exterior. En tot cas, es penjarà si s’autoritza amb un material que no malmeti la instal·lació.
 14. No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle. A no ser que sigui autoritzat el cap de sala.