Teatre Principal

SOCIETAT CORAL L’ESPERANÇA

La Societat Coral l’Esperança té els seus orígens en el moviment que va impulsar Josep Anselm Clavé i Camps, per tal que la ciutadania popular accedís a la cultura mitjançant el cant coral. Fou fundada a la nostra vila l’any 1863,l’any següent es va estrenar el primer estendard. Martí Pons i Llobet en fou soci fundador i primer director. El 21 de desembre de 1913 se celebra el cinquantenari de la fundació, tot mantenint laseva funció cultural i social en el foment de l’estalvi i de l’auxili dels seus associats en la cobertura per malaltia i accident.

El 1928 l’entitat, en plena expansió, va adquirir per 10.000 pessetes, a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, l’edifici del Teatre Principal (carrer de l’Església 45-47), que es trobava en situació de runa, i la resta de la finca, que limita amb el carrer de Frederic Marès 2.

L’entitat té el seu màxim esplendor fins a l’inici de la guerra civil, tant en la seva activitat coral com en la nova activitat teatral. Finalitzada la guerra l’entitat entra en crisi, a causa de la purgació d’associats. En canvi, l’activitat teatral segueix amb representacions de sarsueles (Marina, Los Gavilanes, La taberna del puerto, etc…) tot i la forta censura del règim. El teatre es reforma en cinematògraf l’any 1943, i s’arrenda al senyor Francesc Roca Vilatarsana, després –1945- a l’empresa J. Serra Mora S.L. de Mataró, i finalment –1955- a l’empresa local Sala Merced fins al 1991, any que retorna el teatre a l’entitat.

A partir dels anys cinquanta i seixanta torna amb força l’activitat de cant coral amb actuacions nacionals i internacionals a Madrid, Sevilla, Mallorca, Auterive (França) –vila agermanada amb Arenys de Mar des de 1982–; també es varen ampliar les instal·lacions de l’entitat, amb la construcció d’una planta i cobert pel carrer de Frederic Marès 2.

L’any 1963 se celebrà el centenari de l’ntitat, amb la coral encara formada solament per homes.

L’any 1967 es crea la Secció de Muntanya de la Societat Coral L’Esperança, per tal de ser reconeguts legalment, el que serà el Centre Excursionista Sant Francesc l’any 1970 –avui Centre Excursionista d’Arenys de Mar–. El 18 de febrer de 1967, per tal d’adaptar els estatuts a la nova normativa vigent, es varen modificar sense aprofundir-hi, ja que el règim de la Dictadura no ho permetia, i es va procedir a la inscripció amb el número 576.

Amb la instauració de la Democràcia les entitats esvaren anant adaptant als nous temps, per això l’any 1980 es va transformar la coral en mixta, i en els noranta es va formar la coral infantil, que va passar a ser després la coral jove. El 1992 recuperat el teatre, s’hi va representar l’obra de Santiago Rusiñol “La classe neutra”– versió adaptada  de “L’auca del senyor Esteve”–  per la companyia arenyenca Fènix Teatre. A la tardor de 1995 es va constituir la Secció del Teatre Principal, que durant quatre temporades va oferir espectacles professionals de teatre, música, dansa, cinema i tot tipus de representacions culturals, i va donar cabuda a totes les iniciatives escèniques de la vila.

A l’estiu de 1999 es va tancar l’activitat a causa d’un informe tècnic sobre l’estat de la coberta. A partir d’aquí s’inicien converses amb l’Ajuntament, i s’acorda el 21 de juny de 2001, per conveni, la cessió del teatre al municipi, a canvi de la reforma integral que es va signar davant notari el 29 d’abril de 2002. L’any 2004, en ser-li aprovada la modificació dels estatuts, pren el nom de SOCIETAT CORAL L’ESPERANÇA.